งานภาพประกอบการ์ตูนความรู้เกี่ยวกับอันตรายของพยาธิใบไม้ตับและวิธีป้องกัน เขียนเรื่องโดย เฟย กีรตรีพร

Character design and illustration for a cartoon book about the danger of liver fluke and how to avoid it.