งานออกแบบปกและภาพประกอบหนังสือธรรมทาน เกิดมาทั้งทีต้องมีวิชาชีวิต